Kosmiczna prywatka
Układ słoneczny

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Przedstawiony scenariusz lekcji jest przykładem na to, jak w prosty sposób można połączyć elementy projektu i gamifikacji w celu zainteresowania uczniów zdobywaniem wiedzy. Metoda projektu uznawana jest za jedną z najlepszych metod nauczania, która daje największe efekty.

Zdobywanie wiedzy w ten sposób pozawala uczniom nie tylko przyswoić wiedzę, ale także rozwijać kompetencje kluczowe, która są tak ważne w dzisiejszym życiu. Dzięki zastosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej w połączeniu z atrakcyjną formą zabawy uczniowie zapominają, że są na lekcji, podczas której muszą się uczyć. Forma zabawy – przedstawienia się jako członkowie wielkiej rodziny, jaką są planety układu słonecznego – daje uczniom możliwość wykazania się kreatywnością podczas przygotowywania prezentacji, a odpowiednio dobrane zadania i współpraca w grupie umożliwia im rozwijanie różnorakich kompetencji, nie tylko tych cyfrowych. Wykorzystane w scenariuszu narzędzia są darmowe i nie wymagają dodatkowego ponoszenia kosztów przez szkołę czy też uczniów. Oczywiście wersje premium tych narzędzi (płatne) dają więcej możliwości, ale ich nabycie nie jest niezbędne, żeby zrealizować materiał.

Temat Kosmiczna prywatka – układ słoneczny
Adresat zajęć Klasa 1 LO – poziom podstawowy
Miejsce i czas realizacji zajęć Sala komputerowa lub pracownia mobilna – zorganizowana zgodnie z warunkami umożliwiającymi swobodną pracę w grupach. Czas 2 x 45 minut
Cel (ogólny) główny zajęć Poznanie budowy układu słonecznego w szczególności planet i księżyców
Cele operacyjne (szczegółowe) Wiadomości
 • wymienia planety układu słonecznego;
 • zna różnice między planetami a gwiazdami;
 • opisuje warunki panujące na planetach;
 • zna podstawowe informacje na temat planet układu słonecznego
Umiejętności
 • potrafi uporządkować planety w kolejności ich położenia od Słońca;
 • potrafi scharakteryzować warunki panujące na planetach;
 • uczeń umie w praktyce wyszukiwać informacje, analizować i przetwarzać je wg podanych przez nauczyciela kryteriów;
 • posługuje się urządzeniami elektronicznymi do wyszukiwania, przetwarzania informacji oraz tworzenia prezentacji z poszanowaniem prawa autorskiego
Postawy
 • uczeń komunikuje się w grupie w celu osiągnięcia założonego efektu;
 • uczeń przekonuje się, jak ważne jest posługiwanie się precyzyjnymi komunikatami;
 • uczeń, pracując w grupie, doskonali umiejętność dyskusji, negocjacji, rozwiązywania sytuacji problemowych;
 • uczeń we współpracy z innymi współtworzy rozwiązanie problemu;
 • uczeń stosuje rozwiązania zmierzające do optymalnego rozwiązania zadania;
 • uczeń bierze aktywność za własny proces rozwoju
Środki dydaktyczne Pogadanka, gamifikacja, prezentacja, dyskusja, ćwiczenia grupowe i indywidualne, praca z komputerem lub tabletem
Formy pracy Praca zbiorowa i indywidualna, praca grupowa (zespoły uczniowskie trzy-, lub czteroosobowe)
Środki dydaktyczne
 • komputer z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym, przeglądarką;
 • tablica interaktywna lub projektor z rzutnikiem;
 • dostęp do internetu;
 • urządzenia mobilne: tablety z zainstalowanymi aplikacjami: Quizizz, Padlet, Układ Słoneczny, Solar System AR, BigBangAR – lub alternatywnie smartfony (model BYOD);
 • bilety: Kosmiczna prywatka (załącznik)
Zarys pomysłu na zajęcia Zajęcia dla uczniów są prowadzone w formie projektu, którego wytworem będą prezentacje przygotowane na podstawie znalezionych przez nich informacji. W ramach zajęć będą wykorzystane też elementy: prezentacji publicznej projektu, gamifikacji. W ramach zajęć uczniowie będą pracować grupowo wg pomysłu nauczyciela na „kosmiczną prywatkę”
Podstawa programowa kształcenia ogólnego ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 30 stycznia 2018 r. DZ. U. poz. 467.

Geografia:
 • Źródła informacji geograficznej, technologie geoinformacyjne oraz metody prezentacji danych przestrzennych: obserwacje, pomiary, mapy, fotografie, zdjęcia satelitarne, dane liczbowe oraz graficzna i kartograficzna ich prezentacja: PP.I.2, PP.I.3, PP.I.6;
 • Ziemia we Wszechświecie: Ziemia jako planeta, następstwa ruchów Ziemi, ciała niebieskie, Układ Słoneczny, budowa Wszechświata: PP.II.1, PP.II.2, PP.II.3, PP.II.4, PP.II.5
Informacja dla nauczyciela o przebiegu wcześniejszych zajęć Przed przystąpieniem do lekcji niezbędne jest poinformowanie uczniów na poprzedzającej lekcji o potrzebie zainstalowania aplikacji BigBangAR (załącznik). Nauczyciel...

Artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników w ramach Otwartego Dostępu.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż konto Zaloguj się