Przygotowanie uczniów do sprawdzianu z pomocą mnemotechnik i nauczania przez dociekanie

Motywacja, zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w zajęciach to kluczowe czynniki przybliżające uczniów do osiągnięcia sukcesu edukacyjnego. Przyswajanie materiału ułatwia również zainteresowanie środowiskiem i rozbudza fascynację procesami zachodzącymi w przyrodzie. Zadaniem nauczyciela geografii jest nie tylko sukcesywne przygotowywanie uczniów do sprawdzianu, lecz także zarażanie młodych osób pasją do swojego przedmiotu oraz ukazywanie, jak interesująca jest natura. Jak w tych zadaniach mogą nauczycielowi pomóc mnemotechniki i nauczanie przez dociekanie? W jaki sposób nowatorskie podejście do edukacji może ułatwić przygotowanie uczniów do sprawdzianu? Jakie metody wspomogą nauczyciela w efektywnym motywowaniu ucznia do nauki?

Mnemotechnika jako skuteczna metoda umożliwiająca przygotowanie uczniów do sprawdzianu z geografii

Skuteczne przygotowanie uczniów do sprawdzianu, egzaminu i olimpiady ułatwiają mnemotechniki – techniki pamięciowe, które nie wymagają użycia urządzeń elektronicznych ani nawet papieru. Już starożytni Grecy stosowali niektóre ze znanych nam współcześnie technik do zapamiętywania elementów przemówień i polemik. Psycholodzy Natalia i Krzysztof Minge wyjaśniają, że mnemotechniki pozwalają na szybkie i trwałe przyswajanie informacji w tempie nieosiągalnym przy zastosowaniu tradycyjnych metod uczenia się. Techniki pamięciowe bazują na tworzeniu plastycznych obrazów, pełnych kolorów i gwałtownych zdarzeń. Eksperci wyjaśniają, że skuteczność mnemotechnik wynika z faktu, że ludzki mózg trwalej zapamiętuje nawet bardzo skomplikowane widoki niż abstrakcyjne cyfry czy nazwy. Warto wykorzystać wiedzę o technikach pamięciowych, aby motywować ucznia do nauki oraz sprawiać, by edukacja stała się dla niego łatwiejsza, przyjemniejsza i przede wszystkim – skuteczniejsza.

Motywowanie ucznia do nauki z pomocą mnemotechnik

Natalia i Krzysztof Minge podkreślają, że mnemotechniki można stosować w pracy dydaktycznej już od pierwszych klas szkoły podstawowej. Techniki pamięciowe ułatwiają zapamiętywanie dat, kolejności faktów czy faz procesów geologicznych, umożliwiając przygotowanie uczniów do sprawdzianu lub konkursu przedmiotowego. Możliwości zastosowania mnemotechnik są zależne wyłącznie od wyobraźni i zaangażowania nauczyciela i ucznia. To uniwersalne narzędzie można wykorzystywać wszędzie, bez dostępu do sieci internetowej i prądu. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z tej metody powinno sprawiać podopiecznym radość, a zatem nie może wiązać się z czasochłonnym „wkuwaniem” książkowych definicji, nawet jeśli ma służyć przygotowaniu uczniów do sprawdzianu.

Jak nauczanie przez dociekanie może wspomóc nauczyciela w procesie motywowania ucznia do nauki?

Wśród efektywnych metod motywowania ucznia do nauki warto wymienić nauczanie przez dociekanie (ang. Inquiry Based Science Education – IBSE), w którym kluczową rolę odgrywa rozbudzanie naturalnej ciekawości podopiecznego. To rewolucyjne podejście do edukacji kształtuje postawy badawcze młodych odkrywców i umożliwia poznawanie zjawisk przyrodniczych w sposób, w jaki czynią to naukowcy. Nauczanie przez dociekanie wspiera autonomię uczniów, rozwija zdolność współpracy w grupie i integruje różne dziedziny nauki. Podczas gdy tradycyjne metody nauczania opierają się odtwarzaniu procedur i powielaniu utartych definicji – IBSE pozwala na samodzielne formułowanie pojęć i wprowadzanie nowych rozwiązań. Nauczanie przez dociekanie jest przeciwieństwem podawczego sposobu przekazywania wiedzy. Rola nauczyciela pracującego metodą IBSE polega na proponowaniu tematu lub problemu do rozwiązania oraz pomocy w zaplanowaniu procedury badawczej i sformułowania wniosków płynących z badania. Ważnym elementem nauczania przez dociekanie jest eksperyment, który stanowi główne narzędzie pozwalające na rozwiązanie problemu badawczego, nie zaś jedynie ilustrację poznawanego zjawiska.

Motywowanie ucznia do nauki przedmiotów przyrodniczych

W jaki sposób mnemotechniki mogą pomóc podopiecznym zapamiętać obszerną partię materiału? Jak wykorzystać nauczanie przez dociekanie, aby zaangażować klasę do aktywnego uczestnictwa w zajęciach? Dowiedzą się tego Państwo uczestnicząc w Ogólnopolskim Kongresie Nauczycieli Geografii, który odbędzie się 24 września 2019 roku. Tematem przewodnim wydarzenia są nowatorskie metody nauczania na lekcji geografii jako narzędzie motywacji ucznia. Prelegenci przedstawią najnowsze osiągnięcia neurodydaktyczne pomocne w przygotowywaniu uczniów do sprawdzianu, egzaminu i olimpiady oraz wyjaśnią, jak neurodydaktyka może wspomóc nauczyciela w procesie motywowania ucznia do nauki.