Geografia z Tikiem
Wybierz format

W XXI wieku technologia informacyjno-komunikacyjna (TiK) ma ogromny wpływ na edukację. Nasi uczniowie urodzeni w „erze cyfrowej” posiadają umiejętność posługiwania się urządzeniami elektronicznymi i jest ona dla nich bardzo istotna. Nauczyciel, chcąc przeprowadzić atrakcyjną lekcję, jest zobligowany do używania TiK-u zarówno podczas przygotowania się do zajęć, jak i podczas lekcji. Tworząc scenariusz lekcji i przygotowując
się do jego realizacji, musimy sobie zdawać sprawę z kilku bardzo istotnych elementów.