Prelegenci.
mgr Jakub Sypniewski
Absolwent kierunku geografia spec. hydrologia, meteorologia i klimatologia Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w 2015 uzyskał dyplom magistra geografii na podstawie pracy Wpływ Strategii Nauczania przez dociekanie naukowe na rozwój zainteresowań przyrodniczych uczniów oraz nabywanie kompetencji przyrodniczo-geograficznych w toku pozalekcyjnych zajęć Kółka Przyrodniczego. Jest doktorantem w Pracowni Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu a także nauczycielem geografii i przyrody w Szkole Podstawowej nr 83 im. Emilii Waśniowskiej „Łejery” w Poznaniu.
W swojej pracy badawczej wiele uwagi poświęca nauczaniu z wykorzystaniem tzw. nowych mediów. Nieustannie poszukuje rozwiązań dydaktycznych, które w większym stopniu angażują ucznia w proces kształcenia. Jest zwolennikiem wprowadzania do edukacji geograficznej metody eksperymentu i prowadzenia doświadczeń. Systematycznie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych dydaktyce geografii, kształceniu i nowoczesnym strategiom nauczania przedmiotów przyrodniczych.
Jako nieodzowną część swojej pracy traktuje popularyzowanie nauki chociażby poprzez prowadzenie zajęć w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Nocy Naukowców czy Kolorowego Uniwersytetu. Od kilku lat związany jest z Laboratorium Wyobraźni Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, gdzie jako edukator, prowadzi autorskie zajęcia o charakterze popularnonaukowym z zakresu nauk geograficznych i przyrodniczych, skierowane do zróżnicowanej grupy odbiorców, a także realizuje warsztaty o charakterze krótkoterminowym. 
Anna Grzybowska
Absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w Warszawie (specjalizacja: geografia regionalna) - geograf z zawodu i zamiłowania. Pracuje w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów jako nauczyciel konsultant. W  Ośrodku prowadzi szkolenia dla nauczycieli różnych przedmiotów, szczególnie dla nauczycieli geografii i przyrody pragnących poznać sposoby i metody pracy z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Od pięciu lat pracuje jako nauczyciel przyrody w szkole podstawowej, wcześniej była nauczycielką geografii w liceum ogólnokształcącym. Jest autorką programów nauczania, scenariuszy dla nauczycieli oraz kart pracy dla uczniów. Uczestniczyła w różnych projektach krajowych i międzynarodowych, obecnie jest koordynatorem międzynarodowego projektu COMPUS.
dr hab. Michał Klichowski
Adiunkt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor czterech książek oraz współredaktor pięciu prac zbiorowych. Opublikował – w języku polskim i angielskim – blisko 100 tekstów dotyczących problemu relacji między przemianami techniki a poznawczym, emocjonalnym i społecznym funkcjonowaniem człowieka. Uczestnik ponad 20 krajowych i zagranicznych grantów badawczych. Reprezentant Polski z nominacji MNiSW w trzech międzynarodowych projektach European Cooperation in Science and Technology. Członek rad redakcyjnych oraz recenzent szeregu międzynarodowych czasopism naukowych. Redaktor w zakresie „nowych technologii w edukacji” czasopisma Studia Edukacyjne. Od 2015 roku recenzuje wnioski grantowe European Cooperation in Science and Technology jako External Expert. Otrzymał wiele naukowych nagród, w tym Nagrodę Naukową Polskiej Akademii Nauk, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz Stypendium Miasta Poznania za wybitne osiągnięcia naukowe. Swoje naukowe doświadczenia pogłębiał podczas zagranicznych post-doców oraz licznych pobytów naukowych w instytucjach badawczych z niemal wszystkich krajów Europy.
Małgorzata Witecka
Nauczyciel geografii biologii przyrody informatyki. Nauczyciel konsultant Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Współprowadząca Warszawsko Wigierską Akademię Nauczycieli Przyrodników. Organizator wycieczek szkolnych wspieranych TIK.
Specjalizuje się w wykorzystaniu aplikacji mobilnych w terenie.
Łukasz Mędrzycki
Absolwent studiów geograficznych na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowe studia z polonistyki i pedagogiki na UW. Od 2008 roku współpracownik Centrum Nauki Kopernik (m.in. animator, demonstrator, trener, autor, ekspert, koordynator). W latach 2013-19 prezenter w Planetarium Niebo Kopernika. Trener warsztatów dla nauczycieli w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wykładowca i trener na uniwersytetach dziecięcych. Autor podręczników do geografii. Lubi m.in. czytać, podróżować, pielęgnować rośliny, gotować i strzelać z łuku.